TH EN
A A A

หญ้าหวานบูมในสหรัฐฯ

5 September 2554   
                รายงานจาก Packaged Facts ซึ่งบริษัทให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดอาหารและเครื่องดื่ม ระบุว่า การใช้หญ้าหวาน (Stevia) ในสหรัฐฯ อาจเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2554 โดยได้รับส่วนแบ่งในตลาดน้ำตาลและสารให้ความหวานเพิ่มขึ้นจาก 1.8 % ในปี 2553 เป็น 9.1 % ในปี 2554

                คาดว่ามูลค่าการจำหน่ายหญ้าหวานในตลาดน้ำตาลและสารให้ความหวานจะเพิ่มขึ้นจาก 210.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2253 เป็น 1.192 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2554 ขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของน้ำตาลคาดว่าจะลดลงจาก 63.8 %ในปี 2553 เหลือ 58.9 % ในปี 2554 ส่วนสารให้ความหวานจากข้าวโพด และ กากน้ำตาลคาดว่าจะมีส่วนแบ่งลดลงจาก 16.8% เหลือ 15.3 %

                นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่าจะมีการใช้หญ้าหวานมากที่สุดในภาคการค้าปลีกและหญ้าหวานจะผลักดันการเติบโตของภาคการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากหญ้าหวานได้รับรองว่าเป็นสารที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าปลอดภัย (GRAS) ในเดือนธันวาคม 2551 โดยมีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ใช้หญ้าหวานเป็นสารให้ความหวาน 46 รายการ ในปี 2552 และ 76 รายการในปี 2553 วางจำหน่ายในตลาด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้หญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานหลักเพิ่มขึ้น 918% ในเดือนเมษายน 2554 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2553 และในปีหน้า หญ้าหวานอาจได้รับความนิยมในอีกด้านหนึ่งของมหาแอตแลนติก เนื่องจากคาดการณ์ว่าหญ้าหวานจะได้รับการเห็นชอบตามระเบียบข้อบังคับจากสหภาพยุโรปในเดือนพฤศจิกายน
 
 
 
ที่มา : Food Navigator  ( 5 กันยายน 2554 )
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?