TH EN
A A A

ไข้หวัดนกทำพิษ พบผู้เสียชีวิตในกัมพูชาอีกราย

26 August 2554   
                กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดนก (H5N1) ของเด็กหญิงอายุ 6 ปี จากหมู่บ้าน Thleung ตำบล Mepring อำเภอ Cheung Prey ในจังหวัด Kampong Cham โดยเธอเริ่มแสดงอาการไข้หวัดนกตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2554 และได้รับการรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ในท้องถิ่นแต่อาการไม่ทุเลา ต่อมาจึงถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเด็ก Kantha Bopha ในกรุง Phnom Penh ในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 และเสียชีวิตในอีก 2 วันต่อมา

                ทั้งนี้มีการรายงานว่า พบสัตว์ปีกล้มป่วยและตายในหมู่บ้านของเด็กหญิงดังกล่าว โดยเธอติดเชื้อไข้หวัดนกเป็นรายที่ 18 ในกัมพูชา และเป็นรายที่ 16 ที่ตายด้วยอาการโรคแทรกซ้อน ในปี 2554 มีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนกในกัมพูชาแล้ว 8 ราย

                ขณะนี้ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (RRT) ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในกัมพูชากำลังสืบสวนหาสาเหตุของ การระบาดของไข้หวัดนกให้เป็นไปตามระเบียบของกัมพูชา และอยู่ในระหว่างให้ความรู้ด้านสุขอนามัยในชุมชน จากการทดสอบจนถึงปัจจุบันยังไม่พบการติดต่อโรคไข้หวัดนก H5N1 ระหว่างมนุษย์


 
ที่มา : World Poultry
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?