TH EN
A A A

ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีจากกรีนพีซพบอาหารทะเลญี่ปุ่นปนเปื้อนกัมมันตรังสีในระดับสูง

11 August 2554   
                ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีของกรีนพีซ (Greenpeace) เปิดเผยว่า อาหารทะเลที่จับได้โดยชาวประมงญี่ปุ่นนอกชายฝั่งของประเทศปนเปื้อนกัมมันตรังสีในระดับสูง หลังจากผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีของกรีนพีซได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารทะเลที่ท่าเรือจังหวัดอิวากิ เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2554

                ACRO และ CRIRAD ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของฝรั่งเศสซึ่งได้วิเคราะห์การปนเปื้อนกัมมันตรังสีพบว่า ตัวอย่างอาหารทะเลจำนวนมากปนเปื้อนกัมมันตรังสีในระดับสูง ซึ่งหมายความว่าการปนเปื้อนกัมมันตรังสีบริเวณชายฝั่งฟูกิชิมะยังอยู่ในระดับที่เป็นอันตราย กลุ่มกรีนพีซจึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นบังคับให้มีการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ระบุระดับกัมมันตรังสีและเขตการตกปลา เนื่องจากซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้ให้ข้อมูลเพียงพอแก่ลูกค้า และเพิ่มระดับความเข้มงวดในระบบการตรวจสอบกัมมันตรังสีและการกระจายอาหารควรอย่างเร่งด่วน เนื่องจากฤดูการจับปลาบริเวณจังหวัดฟูกุชิมะและอิบารากิกำลังจะเริ่มขึ้น และอาหารทะเลเป็นอาหารหลักของชาวญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังไม่มีกฎหมายสำหรับการตรวจสอบแหล่งที่มาของปลาและอาหารทะเล  ไม่เหมือนเนื้อวัวซึ่งมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวแล้ว
 
 
ที่มา : The Fish Site (11สิงหาคม2554)
 
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?