TH EN
A A A

ส่งออกอาหารทะเลเวียดนามพุ่งแตะ 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ใน 7 เดือนแรกของปี 54

11 August 2554    4822

               เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP)  กล่าวว่า การส่งออกอาหารทะเลเวียดนามอยู่ที่ระดับ 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใน 7 เดือนแรกของปี 2554 หรือ เพิ่มขึ้น 24.8 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 

               การส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามไปยังตลาดหลักเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและมูลค่า เช่น การส่งออกอาหารทะเลไปยังสหรัฐฯ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 48.8 % จีน เพิ่มขึ้น 60.5 % และแคนาดา เพิ่มขึ้น 66.2 %

               จากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั้งหมด การส่งออกกุ้งเติบโตมากที่สุด ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2554 เวียดนามส่งออกกุ้ง 115, 000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 15 % และ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 35 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 ด้านราคากุ้งสำหรับส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกอยู่ที่กิโลกรัมละ 9.53 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 15.6 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 

               ปัจจุบัน เวียดนามติดอันดับ 1 ใน 10 ของผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งส่งสินค้าออกไปจำหน่ายกว่า 160 ประเทศ 

               ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามคาดการณ์ว่า เมื่อสิ้นปี 2554 เวียดนามจะมีรายได้จากการส่งออกอาหารทะเลอยู่ที่ 6.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

 

 
ที่มา : Xinhua (8สิงหาคม2554)
 
 
 
 
 

Is this article useful?