TH EN
A A A

เรียกคืนอาหารสัตว์เลี้ยงในสหรัฐขยายวงกว้างขวาง

24 April 2550   
            
การเรียกคืนสินค้าสัตว์เลี้ยงแมวและสุนัขมากกว่า 100   ยี่ห้อได้มีการขยายวงอีกหลังการพบสาเหตุจากส่วนผสมนำเข้าจากจีน  โดยมีการเรียกคืนสินค้าซึ่งกินระยะเวลาร่วมเดือนซึ่งครอบคลุมยี่ห้อมากขึ้นและประเภทสินค้ามากขึ้น

             USFDA แถลงเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 ระบุว่า เชื่อว่ามีสารเคมี melamine  ปนเปื้อนอยู่ในโปรตีนเข้มข้นข้าว ( rice protein concentrate)  ซึ่งใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมวของผลิตภัณฑ์ Natural  Balance Pet Food   แต่  USFDA  ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะบอกได้ว่ามีโปรตีนข้าวที่มีปัญหานี้ส่งไปยังบริษัทที่ผลิตอาหารมนุษย์   ก่อนหน้านี้ มีการพบ  melamine  ปนเปื้อนในกลูเตนข้าวสาลีซึ่งใช้ในอาหารสัตว์เลี้ยง 6 แห่ง   วัตถุดิบทั้ง  2  ชนิดนำเข้าจากจีนโดยบริษัทที่แตกต่างกันและนำไปใช้ในโรงงานที่แตกต่างกันตั้งแต่วันที่  18 เมษายน 2550 USFDA  เริ่มทบทวนและเก็บตัวอย่างโปรตีนเข้มข้นจากข้าวนำเข้าจากจีนเช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินการกับกลูเตนข้าวสาลีก่อนหน้านี้

             การเรียกคืนสินค้าครั้งใหม่ครอบคลุม 7 บริษัท รวม 100 รายการแล้ว เช่น  the  Pacinoma, Wilbur-Ellis Co.ltd,, Diamond Pet food   เป็นต้น   Natural Balance  Pet Food เชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากโปรตีนเข้มข้นข้าว  เพราะบริษัทเพิ่มเข้าไปในสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงแบบแห้ง( dry venison formula)
Wilbur-Ellis Co.ltd,  ระบุว่าเริ่มนำเข้าวัตถุดิบชนิดนี้จากจีนตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาจากบริษัทจีนชื่อ
Futain Biology Technology Co.Ltd


              The Las Vegas  ผู้นำเข้ากลูเตนข้าวสาลีจากจีนที่มีการปนเปื้อนได้ให้ข้อมูลว่าการใส่  melamine
เข้าไปในกลูเตนข้าวสาลีสามารถเวลาตรวจสอบจะแสดงผลออกมาว่าผลิตภัณฑ์มีโปรตีนสูงได้ซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าของสินค้า   Chemnutra ซึ่งนำเข้าโปรตีนเข้มข้นข้าวจากจีนก็กำลังคิดถึงแหล่งอื่น

             การเรียกคืนอาหารสัตว์เลี้ยงเริ่มต้นตั้งแต่ 16 มีนาคม โดย menu food  เรียกคืนอาหารสุนัขและแมว 60 ล้านกระป๋องหลังสัตว์เลี้ยงตาย 16  ตัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นแมวหลังจากกินผลิตภัณฑ์ของบริษัท  USFDA  ได้ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และพบ melamine  ซึ่งใช้ในพลาสติกและในขั้นตอนของอุตสาหกรรม  และหลังจากนั้นมีอีก 5  บริษัทต้องเรียกคืนสินค้า ต่อมา USFDA จึงบล็อคการนำเข้ากลูเตนข้าวสาลีจากจีน  คณะกรรมการของสภาสหรัฐฯจะได้จัดหารือเรื่องนี้ในวันที่ 24 เมษายน 2550

อ้างอิงจาก : AP

Is this article useful?