TH EN
A A A

รัสเซียลดโควตานำเข้าเนื้อหมู 30 %

29 July 2554   
                เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2554 นาย Vladimir Putin นายกรัฐมนตรีรัสเซียประกาศลดโควตาเนื้อสุกรนำเข้าในปี 2555 ลงเหลือประมาณ 350,000 ตัน ในขณะที่ปี 2554 ตัวเลขโควตาเนื้อสุกรนำเข้าอยู่ที่ 500,000 ตัน ตัวเลขโควต้าเนื้อสุกรนำเข้าดังกล่าวสร้างความพอใจให้แก่ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมเนื้อสุกรของรัสเซีย ซึ่งวางแผนที่จะผลิตเนื้อสุกรให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศภายในปี 2558 นาย Vladimir Putin ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในปี 2554 รัสเซียจะนำเข้าเนื้อสุกรประมาณ 600-650 ตัน ในขณะที่ผลผลิตเนื้อสุกรทั้งหมดจากฟาร์มในรัสเซียจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 ล้านตัน

                นาย Sergey Yushin หัวหน้าคณะกรรมการบริหารสมาคมเนื้อสัตว์แห่งชาติคาดการณ์ว่า ในปี 2554 ผลผลิตเนื้อสุกรในรัสเซียจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 2.43-2.45 ล้านตัน และคาดการณ์ว่า ภายในปี 2558 จะเพิ่มผลผลิตเนื้อสุกรให้ได้ที่ 500,000-600,000 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2553

                นาย Yushin กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าตลาดเนื้อสุกรภายในประเทศจะอิ่มตัว แต่จะไม่มีการยกเลิกการนำเข้า และการที่ตลาดเนื้อสุกรภายในประเทศอิ่มตัวจะนำไปสู่ราคาเนื้อสุกรที่ลดลงภายใน 2-3 ปีข้างหน้า
 
 
 
 
ที่มา : Pig Progress

Is this article useful?