TH EN
A A A

พาสต้า-เส้นหมี่ ข้าวกล้อง สร้างมูลค่าเกษตรอินทรีย์

27 July 2554   

                ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย และในหลายประเทศ ซึ่งไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวเปลือกเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ในขณะที่เรามีวัตถุดิบอยู่เป็นจำนวนมาก แต่กลับไม่เคยนำมาแปรรูป เพิ่มมูลค่าแต่อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อสร้างมูลค่าและเป็นทางเลือกในการเพิ่มช่องทางการขายใหม่ จึงมีผู้ประกอบการหลายรายสนใจนำข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง อาทิ ผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้ายี่ห้อ Family Tree 

                สิ่งที่น่าสนใจคือ การนำเอาผลผลิตที่มาจากการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ มาสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากข้าวเจ้าแล้วยังมีสินค้าข้าวอื่นๆ ได้แก่ ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิชมพู และข้าวหอมนิล ส่วน พาสต้า มีพาสต้าข้าวกล้อง พาสต้าข้าวกล้องงอก พาสต้าผัก และพาสต้ารวม 3 in 1 สินค้าเส้นหมี่ มี เส้นหมี่ข้าวกล้อง เส้นหมี่ข้าวกล้องงอก เส้นหมี่ผัก และเส้นเล็กข้าวกล้อง รวมถึงผลิตภัณฑ์แป้งทำขนมจากข้าวกล้องชนิดต่าง ๆ

                ส่วนแหล่งที่มาของข้าวทั้งหมด จะใช้แปลงเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าวทุกชนิดของ Family Tree ได้จากการทำนาเกษตรอินทรีย์ปีละ 1 ครั้ง (นาปี) ในฤดูฝนเท่านั้น ไม่มีการฝืนธรรมชาติ โดยใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ และสารสกัดจากสมุนไพร

                นางสาวนภาวรรณ ทรงประเสริฐกุล เจ้าของธุรกิจ กล่าวว่า พาสต้าจะทำจากแป้งสาลีเท่านั้น ซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยมีอาการแพ้แป้งสาลีทั้งแบบอาการเล็กน้อยจนถึงรุนแรงมาก จึงคิดนวัตกรรมใหม่นำข้าวเจ้ามาผลิตพาสต้า ซึ่งทำยากมาก เพราะโครงสร้างแป้งไม่เหมือนกัน ใช้เวลาคิดค้นกว่า 1 ปี จนทำสำเร็จเป็นพาสต้าข้าวกล้องไม่ขัดขาวที่อุดมไปด้วยรำข้าวและจมูกข้าวที่มีประโยชน์กว่าพาสต้าจากแป้งสาลีที่มีแต่แป้งเพียงอย่างเดียว และทุกคนกินได้ไม่มีอาการแพ้ จึงเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคได้ และมีประโยชน์สูงต่อสุขภาพ

                นางสาวนภาวรรณ กล่าวเสริมว่า ในส่วนข้าวกล้องของเรา เป็นข้าวที่มีความหอมมากและนุ่มเป็นพิเศษ ซึ่งได้จดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องเทคนิคการเพาะปลูกจนมีความหอมมันและนุ่ม โดยไม่ต้องเพิ่มน้ำ เพิ่มเวลา และไม่ต้องแช่ข้าวค้างคืนก่อนหุง นอกจากนั้นเราตระหนักถึงความสวยงามและสบายตาของผู้บริโภค จึงได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูน่ารัก แบบเด็ก ๆ แตกต่างไปจากสินค้าเกษตรอินทรีย์อื่น ๆ เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์

 
 
 
ที่มา : ASTV
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?