TH EN
A A A

อินเดียไฟแดงเนื้อหมูพม่า หวั่นเชื้อหูหมูสีฟ้า

22 July 2554   

                  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 รัฐบาลรัฐมีโซรามในอินเดียยืนยันว่ารัฐบาลกลางมีคำสั่งให้ระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจากพม่าเป็นเวลา 2 เดือนเพื่อป้องกันเชื้อโรคหูสุกรสีฟ้า (PRRSV) ซึ่งขณะนี้กำลังแพร่ระบาดในพม่า โดยการระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจากพม่ามีระยะเวลาตั้งแต่ 14 กรกฎาคม ถึง 14 กันยายน 2554 นอกจากนี้เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 รัฐมณีปุระระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจากพม่าเช่นกัน

                 ข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงเศรษฐกิจและพาณิชย์พม่าระบุว่า รัฐมิโซรัมนำเข้าเนื้อสุกรจากพม่าจำนวน 338,522กิโลกรัมตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 คิดเป็นมูลค่า 489.72 ล้านจ๊าด (669,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

                ทั้งนี้มีรายงานการระบาดของเชื้อสุกรหูสีฟ้าครั้งแรกในพม่าที่รัฐมันดาเลย์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 และแพร่เชื้อไปสู่สุกรในฟาร์มขนาดใหญ่และฟาร์มขนาดเล็ก ทำให้มีสุกรตายนับพันตัวในรัฐมันดาเลย์

 
 
 
ที่มา : The Pig Site
 
 
 
 
 

Is this article useful?