TH EN
A A A

ญี่ปุ่นไฟแดงส่งออกโคฟุกุชิมะ เหตุกัมตรังสีสูงเกินกำหนด

21 July 2554   

                รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมระงับการส่งออกโคของจังหวัดฟุกุชิมะ เนื่องจากเกรงว่าโคจะกินฟางข้าวที่มีระดับสารกัมมันตรังสีสูงผิดปกติจากเหตุการณ์กัมมันตรังสีรั่วไหลจากโรงงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะ โดยโคในจังหวัดดังกล่าวถูกเลี้ยงด้วยฟางข้าวที่มีปริมาณกัมมตรังสีสูงซึ่งเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 11 มีนาคม 2554 ซึ่งเกิดซึนามิพัดเข้าญี่ปุ่นและทำให้เกิดแผ่นดินไหว ส่งผลให้ระบบหล่อเย็นของแท่นปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ

                ทางการของจังหวัดฟุกุชิมะยืนยันว่ามีการส่งออกโค 84 ตัวจากฟาร์ม 5 แห่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งส่งไปยังพื้นที่ 8 แห่ง เช่นกรุงโตเกียวและโอซาก้าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2554
 สื่อท้องถิ่นรายงานว่าสารกัมมันตรังสีอาจแพร่กระจายได้มากกว่านี้ซึ่งจะส่งผลกระทบกับฟาร์มในรัศมี 60 ไมล์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ สำนักข่าวเกียวโดคำนวนว่าจะมีโคสูงถึง 143 ตัวที่ส่งไปยังทุกจังหวัด แต่มี 10 จาก 47 จังหวัดที่โคได้รับสารกัมมันตรังสีผ่านอาหารสัตว์ ขณะที่ผู้ค้าปลีกเนื้อโคระบุว่า มีความเป็นไปได้สูงที่เนื้อโคปนเปื้อนกัมมันตรังสีบางส่วนจะมีการบริโภคไปแล้ว

               จากการทดสอบฟางข้าวในฟาร์มเมืองโคริยะมะ จังหวัดฟุกุชิมะพบว่ามีสารเซเซียมปนเปื้อนสูงถึง 500,000 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าที่รัฐบาลกำหนดถึง 378 เท่า

               เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากรัฐบาลเกี่ยวกับการไม่ให้เลี้ยงโคด้วยด้วยอาหารสัตว์ที่เก็บข้างนอกหลังเกิดการรั่วไหลของกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ  ขณะที่รัฐบาลของกรุงโตเกียวก็กล่าวเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2554 ว่าตรวจพบสารซิเซียมในเนื้อสัตว์ที่ส่งมาเพื่อบรรจุหีบห่อในกรุงโตเกียวสูงถึง 2,400 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าที่รัฐบาลกำหนดไว้ไม่เกิน 500 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัมเกือบถึง 5 เท่า

 
 
 
ที่มา : Guardien 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?