TH EN
A A A

เผยออสเตรเลียจะเก็บภาษีคาร์บอนตันละ 759 บาท

13 July 2554    4805

                หนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิงเฮรัลด์ในออสเตรเลียรายงานว่า รัฐบาลจะเก็บภาษี 23 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 759 บาท) ต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอน 1 ตัน ตามมาตรการเก็บภาษีการก่อมลภาวะ แต่รัฐบาลไม่ยืนยันข่าวนี้

                ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อหัวประชากรมากที่สุดในโลกเพราะพึ่งพาถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าและพึ่งพาการส่งออกทรัพยากร รัฐบาลเตรียมเก็บภาษีคาร์บอนในอัตราต่อตันกับธุรกิจใหญ่ตั้งแต่กลางปีหน้า จากนั้นจะใช้แผนการค้าคาร์บอนที่โยงกับตลาดคาร์บอนโลกภายใน 5 ปี 

               ซิดนีย์มอร์นิงเฮรัลด์ระบุว่า ตัวเลขภาษี 23 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็นการประนีประนอมระหว่างรัฐบาลพรรคแรงงานของจูเลีย กิลลาร์ด ที่เสนอ 20 ดอลลาร์ออสเตรเลีย กับพรรคกรีนส์ที่เสนอสูงกว่านั้น ตัวเลข 20 ดอลลาร์ออสเตรเลีย จะทำให้ครัวเรือนต้องเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสัปดาห์ละ 7.80 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 257.40 บาท) หรือปีละ 406 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 13,400 บาท)

               ขณะเดียวกัน หนังสือพิมพ์ดิออสเตรเลียรายงานว่า รัฐบาลได้ลดจำนวนบริษัทที่ต้องจ่ายภาษีคาร์บอนลงครึ่งหนึ่งจาก 1,000 แห่ง เหลือ 500 แห่ง ครอบคลุมบริษัทผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน เหมืองแร่ โรงถลุงเหล็ก โรงถลุงอะลูมิเนียม ด้านนางนิโคลา ร็อกซอน รัฐมนตรีสาธารณสุขและการชราภาพ เปิดเผยต่อสถานีวิทยุเอบีซีว่า จะเปิดเผยรายละเอียดภาษีคาร์บอนทั้งหมดในวันอาทิตย์นี้ คาดว่าคณะรัฐมนตรีจะประชุมกันในวันเสาร์เพื่อให้ความเห็นชอบ

 
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าวไทย
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?