TH EN
A A A

พบไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงต่ำระบาดในเนเธอร์แลนด์

28 June 2554   

                เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เนเธอร์แลนด์รายงานต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) เรื่องการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงต่ำ (LPAI) 1 แห่งในฝูงไก่เลี้ยงแบบปล่อยที่หมู่บ้าน Creil จังหวัด Flevoland ในตอนกลางของเนเธอร์แลนด์ 

               มีการทำลายไก่จำนวนทั้งหมด 47,000 ตัวในฝูง รวมทั้งตรวจสัตว์ปีกทั้งหมดภายในรัศมี 3 กิโลเมตรจากฟาร์มที่ได้รับผลกระทบ และยืนยันว่ามีการระบาดของไข้หวัดนกชนิด H7N7 

               ทั้งนี้การระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงต่ำครั้งล่าสุดของเนเธอร์แลนด์เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2554

 
 
 
 
ที่มา : The Poultry Site
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?