TH EN
A A A

เตือนผู้ประกอบการระวังผู้กล่าวอ้างให้ประเทศที่สามขึ้นทะเบียนสินค้าก่อนส่งออกไปสเปน

23 June 2554    4801
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 กระทรวงสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคสเปน (SANIDAD) แจ้งเตือนมายังสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ว่าขณะนี้มีกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดี แอบอ้างชื่อ SANIDAD ในการออกข้อกำหนดว่า ขณะนี้การขนส่งสินค้าอาหารจากประเทศที่สาม เพื่อไปจำหน่ายยังสเปนต้องขึ้นทะเบียนสินค้าดังกล่าวกับสเปนก่อนจึงจะส่งออกได้ โดยเรียกค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนสินค้าครั้งละ 500-750 ยูโร โดยใช้อีเมลล์ว่า agenciadesalud@gawab.com หรือ agenciadesalud@ozu.es

ทั้งนี้ ทาง SANIDAD แจ้งเตือนมายังผู้ส่งออกไทยว่า อย่าเชื่อคำกล่าวอ้างดังกล่าว เนื่องจากไม่เป็นความจริง หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อมายัง SANIDAD โดยตรงที่อีเมลล์ saniext@mspsi.es

Is this article useful?