TH EN
A A A

โรคหมูหูสีน้ำเงินระบาดในพม่า

23 June 2554    4840
โรคสุกรหูสีน้ำเงิน (PRRS) ยังคงระบาดในพม่า โดยขณะนี้ไวรัสดังกล่าวได้ระบาดไปยังเขตอิรวดีตะวันตกและรัฐมอญทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า

กรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์ของพม่าระบุว่า ขณะนี้ มีรายงานการระบาดของโรคใน 6 เขต โดยพบการระบาดครั้งแรกในแถบมันดาเลย์ ในเดือนกุมภาพันธ์ และโรคดังกล่าวได้แพร่ระบาดไปยัง เนบิดอว์ มาเกว พะโค ย่างกุ้ง อิรวดีและรัฐมอญ สาเหตุที่เกิดการระบาดเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากการห้ามขนส่งสุกรที่ไร้ประสิทธิภาพ
เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2554 พยาธิแพทย์จากประเทศไทยซึ่งกำลังวิจัยเชื้อโรคดังกล่าว ได้เข้าไปสังเกตการณ์ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบในพม่าและได้ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันและควบคุมโรค

โรคสุกรหูสีน้ำเงินได้แพร่ระบาดไปยังเขตอิรวดีและรัฐมอญแม้ว่ารัฐบาลพม่าได้พยายามควบคุมโรค ในต้นเดือนพฤษภาคม แม้ว่าเขตย่างกุ้งห้ามการขนส่งสุกรและเนื้อสุกรจากเขตพะโค แต่การขนส่งสุกรและเนื้อสุกรในเขตอิรวดีกลับได้รับอนุญาต

เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2254 กรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์ของพม่าได้ห้ามขนส่งสุกรและเนื้อสุกรในเขตย่างกุ้ง และเจ้าหน้าที่ในเขตย่างกุ้งได้ออกคำสั่งห้ามร้านขายเนื้อในเขตดังกล่าวจำหน่ายเนื้อสุกรที่ติดเชื้อและกล่าวว่า ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ ในขณะที่ราคาเนื้อสุกรลดลงครึ่งหนึ่ง

Is this article useful?