TH EN
A A A

เขมรไฟแดงผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ไทย

17 June 2554   

                เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554  นาย Cham Prasidh รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาประกาศระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จากไทย โดยออกสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตามชายแดนไทยและกัมพูชาป้องกันการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จากไทย แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะมีใบรับรองด้านสุขอนามัยเพื่อปกป้องสุขภาพของชาวกัมพูชา ทั้งนี้การระงับการนำเข้าดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามจนกว่าจะมีการออกคำสั่งใหม่ 

               การระงับนำเข้าเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ไทยบุกตรวจโรงเชือดไก่ในนครราชสีมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน และยึดไก่ที่เน่าเสียประมาณ 8 ตัน ซึ่งโรงเชือดไก่ได้อาบไก่ด้วยน้ำยาฟอร์มาลินก่อนนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

 
 
 
 
ที่มา : Xinhua
 
 
 
 
 

Is this article useful?