TH EN
A A A

UN เรียกร้องโลกให้อนุรักษ์ทะเลเพื่อสิ่งมีชีวิตรุ่นหลัง

16 June 2554   
                นาย บัน คีมูน เลขาธิการสหประชาชาติได้ออกแถลงการณ์ในวันที่ 10 มิถุนายน2554 ซึ่งเป็นวันทะเลโลกของทุกปีเพื่อให้เห็นความสำคัญของวันดังกล่าว โดยเรียกร้องให้รัฐบาลและประชาชนของทุกชาติช่วยกันปกป้องรักษาทะเลเพื่อสิ่งมีชีวิตในรุ่นหลัง พร้อมทั้งเตือนว่าในอนาคต ทั่วโลกจะต้องเผชิญผลกระทบจากทะเลอย่างหนัก อาทิ การใช้ทรัพยากรทางทะเลจนหมด ผลกระทบจากสภาวะอากาศแปรปรวน ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางทะเล สถานะการตกงานของชาวประมง และปัญหาพื้นดินถูกแทนที่โดยทะเลซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
 
 
 
ที่มา : FIS
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?