TH EN
A A A

กานาพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์ปีก

14 June 2554   
                รองประธานาธิบดีประเทศกานา John Dramani Mahamaเปิดเผยว่า รัฐบาลกานาจะจัดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์ปีก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการงานให้ชาวกานาและทำให้ประชาชนหันมาบริโภคสัตว์ปีกภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประชุมระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและอาหาร (MoFA) เพื่อหารือการแก้ปัญหาราคาอาหารและวัคซีนสำหรับสัตว์ปีกแพง และการแย่งส่วนแบ่งตลาดกับไก่แช่แข็งนำเข้า โดยจะมีการนำข้าวโพดที่เป็นสินค้าคงคลังสำรองมาใช้ เพื่อลดการนำเข้าอาหารเลี้ยงสัตว์ปีก ซึ่งเป็นสาเหตุของวิกฤตทางการเงินในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
 
 
 
 
ที่มา : Ghana News Agency 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?