TH EN
A A A

ญี่ปุ่นขยายการนำเข้าไก่จีน

18 April 2550   
            
กระทรวงเกษตร ญี่ปุ่นได้รับรองโรงงาน 56   รายของจีนเพิ่มเติมเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกปรุงสุกมาญี่ปุ่น  ทำให้จำนวนผู้ประกอบการจีนที่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกปรุงสุกมาญี่ปุ่นได้เพิ่มเป็น  91 ราย

             ญี่ปุ่นระงับนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากจีนในเดือนมกราคม 2549   หลังจากการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก 2 เดือนต่อมา ญี่ปุ่นได้  รื้อฟื้นการนำเข้าจาก 35 โรงงานของจีน

             ด้วยความสำเร็จในการส่งออกสัตว์ปีกปรุงสุกจีนได้เรียกร้องให้ญี่ปุ่นยกเลิกการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกสดจากจีน

            ข้อมูลจากระทรวงเกษตรของจีนแสดงว่า จีนส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกปรุงสุกมูลค่า  733 ล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2549 เพิ่มขึ้น 9.53% และ 7.47% ตามลำดับ  ประมาณ  96.5% ส่งออกไปญี่ปุ่น เกาหลีและฮ่องกง  ทั้งนี้การส่งออกสัตว์ปีกปรุงสุกคิดเป็น 78.7%  ของการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของจีน

อ้างอิงจาก : Meatnews

Is this article useful?