TH EN
A A A

เวียดนามหยุดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกให้สัตว์ปีกทั่วประเทศ

1 June 2554   
          เวียดนามหยุดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกให้สัตว์ปีกทั่วประเทศเป็นการชั่วคราว เนื่องจากไวรัสหวัดนก H5N1 สายพันธุ์ใหม่ดื้อวัคซีน

           รัฐบาลเวียดนามแถลงการณ์ว่าพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ในปี 2553 จากการตรวจติดตามหลังการฉีดวัคซีน ก่อนหน้านี้เวียดนามเคยวางแผนจะใช้วัคซีนที่นำเข้าจากประเทศจีนเพื่อฉีดยาสัตว์ปีกในปี2554 แต่เชื้อไข้หวัดนกชนิดใหม่ดื้อวัคซีนดังกล่าว

           ทั้งนี้เกิดการการแพร่ระบาดเชื้อไข้หวัดนกชนิดใหม่ในจังหวัดทางเหนือ จังหวัดติดทะเลในภาคกลางและในบริเวณที่ราบสูงตอนกลาง ในขณะที่ยังเกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์เดิมในจังหวัดทางใต้

           เวียดนามพบการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก H5N1 เป็นครั้งแรกในปี 2546 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเกรงว่าโรคดังกล่าวอาจกลายพันธุ์เป็นชนิดที่สามารถระบาดจากคนสู่คนได้  โดยเชื่อว่าการติดเชื้อไขหวัดนก H5N1 ในคนเกือบทั้งหมดมากจากสัตว์ปีกสู่คน

           ในปี 2554 ไม่พบการเกิดไข้หวัดนกในมนุษย์แต่พบการระบาดในเป็ดและไก่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
 
 
 
 
ที่มา : World Poultry

Is this article useful?