TH EN
A A A

บริษัทชนะคดีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯเรื่อง BSE

18 April 2550    4826
            
ตามที่บริษัท  Creekstone Farm Premium Beef   ได้ฟ้องร้องกระทรวงเกษตรสหรัฐฯกรณีไม่ยอมให้ทำการตรวจสอบ BSE  100%  เพื่อให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งที่บริษัทไม่ขัดข้องศาลได้ตัดสินเมื่อวันที่ 29 มีนาคมว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐฯจะต้องยินยอมให้บริษัทเอกชนตรวจสอบ BSE  โดยระบุว่าการที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ห้ามเอกชนใช้ rapid test kid  เพื่อตรวจสอบวัวว่ามีเชื้อวัวบ้าหรือไม่ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย คำตัดสินนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550  เพื่อเปิดโอกาสให้กระทรวงเกษตรหาวิธีดำเนินการที่เหมาะสม  ซึ่งบริษัท  Creekstone จะไปร่วมทำงานกับกระทรวงเกษตรเพื่อหาทางดำเนินการตรวจสอบ BSE  โดยสมัครใจนี้

อ้างอิงจาก : Meatnews

Is this article useful?