TH EN
A A A

ตลาดขนมหวานจีนกำลังฟื้นตัว

30 May 2554    4855

                เนื่องจากเหตุการณ์สารเมลามีนปนเปื้อนในอาหาร ทำให้จีนมีอัตราการเติบโตน้อยกว่าปีที่แล้ว โดย Euromonitor ระบุว่า ปี 2553 ธุรกิจขนมหวานของจีนมีมูลค่าการขายปลีกเพิ่มขึ้น 3% และมีปริมาณการขายปลีกเพิ่ม 4%  ขนมหวานที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ยาอม หมากฝรั่ง เยลลี่ ซึ่งมีมูลค่าการขายปลีกเพิ่มขึ้นถึง 8% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความหลากหลายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกลิ่นรส อาทิ สินค้ายี่ห้อหนึ่งที่มีถึง 8 รส รวมถึงมะม่วงและลิ้นจี่ 

               หมากฝรั่งปราศจากน้ำตาล เป็นตลาดที่ประสบความสำเร็จสูง เนื่องจากชาวจีนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และมีรายได้สูงขึ้นทำให้รับประทานขนมขบเคี้ยวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เมื่อปี 2553 หมากฝรั่งปราศจากน้ำตาลมีปริมาณการขายปลีกเพิ่มขึ้น 7% และมูลค่าการขายปลีกเพิ่ม 6 % ผู้ผลิตหลายรายใช้ประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพของ Xylitol เป็นจุดขายแก่ลูกค้าชาวจีน

              ช็อกโกแลตดำ (Dark chocolate) มีการเติบโตมากเช่นกัน เนื่องจากประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น มีปริมาณไขมันต่ำกว่า ทำให้ลูกค้าผู้หญิงชื่นชอบ แต่ขณะเดียวกันในปี 2552 และ 2553 ยอดจำหน่ายช็อกโกแลตขาว (plain white chocolate) ลดลง เนื่องจากปริมาณไขมันที่สูงนั่นเอง

 

 
 
ที่มา : Confectionery news
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?