TH EN
A A A

ไข้หวัดหมูแอฟริการะบาดถึงคาเมรูน

27 May 2554   
                มีรายงานการแพร่ระบาดของไข้หวัดสุกรแอฟริกา (African Swine Fever, ASF)ในคาเมรูนที่อาจทำให้ต้องสูญเสียประชากรสัตว์กว่า 100,000 ตัว แม้ว่าเมื่อเดือนธันวาคม 2553 คาเมรูนจะเชื่อว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้ว แต่ปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดครั้งใหม่ ทำให้ต้องทำลายสุกรอีกหลายร้อยตัว ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนสำหรับไข้หวัดสายพันธุ์นี้ และเริ่มเกิดความกังวลว่าโรคดังกล่าวจะแพร่ระบาดไปยังประเทศชาด และ ไนจีเรีย
 
 
 
ที่มา : UPI

Is this article useful?