TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรเข้มโฆษณาอาหาร

12 April 2550   
            
เจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรเริ่มจำกัดเวลาโฆษณาสินค้าที่มีไขมัน เกลือ  และน้ำตาลสูงเพื่อป้องกันการเผยแพร่โฆษณาสู่เด็ก  ทั้งนี้เป็นก้าวแรกในการสู่การปรับปรุงการกินอาหารของเด็กและแก้ไขปัญหาโรคอ้วน

             ปัจจุบัน 80%  ของการโฆษณาอาหารที่ปรากฏในช่วงเวลาที่เด็กดูทีวีเป็นสินค้าที่มีไขมัน เกลือและน้ำตาลสูง เช่น อาหารจานด่วน  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (รวมน้ำอัดลม)  อาหารว่างมีรสชาด ของขบเคี้ยว  เป็นต้น
ซึ่งทำให้เป็นสาเหตุที่ระด ับของการเป็นโรคอ้วนในสหราชอาณาจักรเพิ่มเป็น 3  เท่าตัวในรอบ 20 ปีและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ในอังกฤษมีข้อมูลว่า 1 ใน 3  ของเด็กอายุระหว่าง 2-15 ปีจะมีปัญหาโรคอ้วนหรืออย่างน้อยก็มีน้ำหนักเกิน  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านหัวใจ มะเร็ง

               ภายใต้ระเบียบใหม่  อาหารที่ประสงค์จะทำการโฆษณาทีวีในช่วงที่เด็กดูจะต้องมีการประเมินส่วนประกอบทางโภชนาการเปรียบเทียบกับแบบจำลองด้านโภชนาการซึ่งพัฒนาโดยสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหาร

อ้างอิงจาก : FSA

Is this article useful?