TH EN
A A A

จีนเจ๋งผงาดอันดับสอง "ผู้ผลิตเทคโนโลยีสะอาด" เหนือกว่าสหรัฐ

12 May 2554   

                จากการจัดอันดับของ Roland Berger Strategy Consultants เดนมาร์กขึ้นแท่นอันดับหนึ่งในฐานะผู้ผลิตเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยวัดจากสัดส่วนจีดีพีของผลประกอบการที่ใช้กังหันลม และเทคโนโลยีสะอาดอื่นๆ  ซึ่งมีสัดส่วน 3.1 % ของ GDP ในขณะที่จีนมีสัดส่วนการเติบโตในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับสอง หรือ 1.4% ของ GDP  แซงหน้าสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่อันดับที่17 โดยมีสัดส่วน0.3 % ของ GDP   ขณะที่ประเทศ 5 อันดับแรกของผู้ผลิตเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากเดนมาร์กและจีน ได้แก่ เยอรมัน บราซิล และลิทัวเนีย

               ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆนี้ การผลิตระบบเทคโนโลยีแผงสุริยะในจีนเริ่มหันมามุ่งตลาดในประเทศมากขึ้น จากเดิมที่เน้นส่งออกเป็นส่วนใหญ่ เหมือนกับพลังงานลมที่เน้นผลิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศอยู่แล้ว

 
 
 
ที่มา : มติชน
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?