TH EN
A A A

ไข้หวัดนก HPAI ระบาดในแอฟริกาใต้

12 May 2554   
                เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์แอฟริกาใต้แจ้งต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) เรื่องการระบาดครั้งใหม่ของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงสูง(HPAI)  ชนิด H5N2  ในฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ 4 แห่ง ในเมือง Oudtshoorn จังหวัด Western Cape   ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 4 เมษายน  2554   พบนกกระจอกเทศติดเชื้อ 50 ตัว จากจำนวน  2,414 ตัว  จากการตรวจเป็นประจำ โดยการตรวจทางน้ำเหลือง (serology) พบการติดเชื้อ แต่ตรวจทาง PCR ไม่พบการติดเชื้อ  ผลการวินิจฉัยโรคยืนยันหลังจากติดตามผลด้วยการตรวจทาง PCR หลายครั้งเท่านั้น แอฟริกาใต้รายงานการระบาดโดยยึดผลทางการตรวจทาง PCR เท่านั้น ในขั้นแรก ไม่พบอาการของโรคหรือการตาย แต่ยืนยันว่ามีการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก HPAI ชนิด H5N2
 
 
 
ที่มา : The Poultry Site
 
 
 
 
 

Is this article useful?