TH EN
A A A

มะกันเรียกคืนมะเขือเทศหลังพบเชื้อซัลโมเนลลา

9 May 2554   

                บริษัทแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดาเรียกคืนมะเขือเทศราชินีอย่างสมัครใจหลังกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาจากผู้กระจายสินค้ารายหนึ่งในรัฐนิวยอร์ก บริษัทกล่าวว่า ไม่มีรายงานการเจ็บป่วยซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกคืนสินค้าเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

                บริษัทกล่าวอีกว่า มะเขือเทศซึ่งถูกเรียกคืนบรรจุในหีบห่อเมื่อวันที่ 11 เมษายน ล็อต Cherry Berry รหัส DW-H ใน clam shell หรือบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งขนาด 20 ปอนด์ บริษัทได้กระจายสินค้าไปที่รัฐ California, North Carolina, South Carolina, Alabama, Florida, New Jersey New York, Michigan, Pennsylvania, Georgia ในสหรัฐและแคนาดา

 
 
 
ที่มา : ABC News (06/05/54)
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?