TH EN
A A A

ญี่ปุ่นงดขนส่งเห็ดหอมชั่วคราว หลังพบรังสีปนเปื้อน

26 April 2554   
                  กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น จะกำหนดระดับสารกัมมันตรังสีที่อนุญาตให้มีได้ในอาหาร ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์ จำแนกตามพื้นที่ของแต่ละจังหวัด (เดิมจำแนกเป็นรายจังหวัด) ซึ่งจะช่วยจำกัดพื้นที่ห้ามการขนส่งให้มีขนาดเล็กลง ตามที่รัฐบาลท้องถิ่นแจ้งขอมา 
       
                 สำนักงาน NHK รายงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ว่า รัฐบาลประจำจังหวัดฟุกุชิมะ ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกเห็ดหอม (Shiitake) จำนวน 23 รายในเมืองอิวากิ ระงับการขนส่งเห็ดหอมตามความสมัครใจ หลังตรวจพบสารไอโอดีนปนเปื้อน 3,100 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม (ระดับที่ทางการกำหนด 2,000 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม) และสารซีเซียม 890 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม (ระดับที่ทางการกำหนด 500 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม) จำนวน 1 ตัวอย่าง นับเป็นครั้งแรกที่ตรวจพบกัมมันตรังสีในเห็ดสูงเกินกว่าระดับที่ทางการกำหนด
 

 
ที่มา : Thai Ceo Tokyo (21/04/54)
 
 
 
 
 

Is this article useful?