TH EN
A A A

เวียดนามพบการระบาดไข้หวัดนก HPAI

21 April 2554   
               เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้รายงานการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงสูง (HPAI) ในเวียดนาม 7 แห่ง ซึ่งมีนกตายทั้งหมด 1,155 ตัว และมีนกที่ติดเชื้อและถูกทำลายเรียบร้อยแล้ว 5,509 ตัว
 
ที่มา : The Poultry Site (21/04/54)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?