TH EN
A A A

จีนไฟเขียว ‘หมู-ไข่’เมืองเบียร์

21 April 2554   

                จีนอนุญาตให้สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์สุกรและไข่ได้ที่ผลิตหลังวันที่ 14 มีนาคม 2554 โดยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต้องถูกต้องตามกฎหมายของจีน การอนุญาตบังคับใช้ทันที
                ก่อนหน้านี้จีนระงับนำเข้าผลิตภัณฑ์สุกรและไข่เยอรมนีเนื่องจากพบสารไดออกซินในสุกรและสัตว์ปีกเมื่อต้นปี 2554

 
ที่มา : Reuters (21/04/54)
 
 
 
 
 

Is this article useful?