TH EN
A A A

มาตรการปิดอ่าวอันดามัน ส่งผลสัตว์น้ำปริมาณเพิ่มขึ้น

5 April 2554   
                ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากมาตรการทางกฎหมายที่กรมประมงได้กำหนดปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจากการสำรวจพบว่า พื้นที่บริเวณที่เคยเสื่อมโทรม ปลาผิวน้ำและปลาหน้าดินที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด  ทรัพยากรสัตว์น้ำที่ลดลงกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์  มีปริมาณเพิ่มขึ้นจำนวน 1.8-2.18 เท่า

               แม้มาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ปริมาณสัตว์ น้ำเพิ่มขึ้น แต่ชาวประมงทั้งพื้นบ้านและพาณิชย์ได้ เสนอแนะแนวทางกับราชการว่า ควรห้ามใช้เครื่องมือโดยเฉพาะอวนปลากะตักทำประมงในฤดูปิดอ่าว นอกจากนี้ กลุ่มประมงพาณิชย์ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการประกาศเขต 3 ไมล์ทะเล และการประกาศปิดอ่าวเพิ่มเติมนั้น  ภาครัฐควรเลือกใช้มาตรการทางใดทางหนึ่ง ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวทางกรมประมงจะประสานหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

               สำหรับปีนี้โครงการงดจับปลาฤดูมีไข่ อนุรักษ์ ไว้ใช้อย่างยั่งยืน จะเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2554 เพื่อเปิดโอกาสให้ปลาได้แพร่ขยายพันธุ์ เป็นการอนุรักษ์ สัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้การปิดอ่าวกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริเวณศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลฝั่งอันดามัน ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่  โดยมีการปล่อยเรือตรวจประมงทะเลออกปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันตั้งแต่บริเวณจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และตรัง
 
 
 
ที่มา : ไทยรัฐ
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?