TH EN
A A A

สิงคโปร์ตรวจอาหารนำเข้าจากญี่ปุ่น

16 March 2554   
                สิงคโปร์เผยกำลังตรวจสอบอาหารนำเข้าจากญี่ปุ่นว่ามีสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนหรือไม่ หลังเกิดระเบิดขึ้นอีกที่โรงงานนิวเคลียร์
                สำนักงานอาหารเกษตรและปศุสัตว์ (AVA) ของสิงคโปร์ เผยว่า AVA จะตรวจสอบอาหารนำเข้าทุกชนิดจากญี่ปุ่นว่าส่งมาจากแหล่งใด และมีสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนหรือไม่ เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากเกรงว่าสารกัมมันตรังสีจากโรงงานนิวเคลียร์จะปนเปื้อนอยู่ในอาหาร ทั้งนี้ สิงคโปร์จะให้ความสำคัญอันดับแรกสุดกับผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งผลิตใหม่ และจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ในญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด โดยตามปกติสินค้าประเภทอาหารในภัตตาคารญี่ปุ่นชั้นนำของสิงคโปร์ เช่น ปลาดิบ ส่วนใหญ่ถูกลำเลียงจากญี่ปุ่นโดยทางอากาศ
               ข้อมูลของรัฐบาลสิงคโปร์ระบุว่า มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่น เมื่อปีที่แล้วสูงถึง 26,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
 
ที่มา : สำนักข่าวไทย
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?