TH EN
A A A

อินโดเตรียมหั่นโควตานำเข้าเนื้อวัวออสซี่

15 March 2554   
                อินโดนีเซียระบุว่ากำลังพยายามจำกัดการนำเข้าเนื้อวัวออสเตรเลียต่อไป และวางแผนจะลดการนำเข้าวัวจากออสเตรเลียลง 200,000 ตัวในปี 2554 
                ทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียต้องการจำกัดการนำเข้าวัวออสเตรเลียให้เหลือ 500,000 ตัว และเนื้อวัวกล่องแช่เย็นให้เหลือ 50,000 ตัน
                Bayu Krisnamuti รองนายกรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกล่าวว่า อินโดนีเซียหวังว่าการลดการนำเข้าจะกระตุ้นอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยนโยบายขั้นแรกจะนำเข้าเท่าที่จำเป็นเพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างความต้องการของตลาดและความสามารถในการผลิตภายในประเทศ โดยอินโดนีเซียตั้งเป้าจะพึ่งพาเนื้อวัวของตนเองทั้งหมดภายในปี 2557
 
ที่มา : ABC News
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?