TH EN
A A A

เวียดนามทุ่มสั่งนำเข้าผลไม้จากไทย

11 March 2554   
                แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการค้าและการท่องเที่ยวไทย - กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มาจนถึงขณะนี้ มีผู้ประกอบการค้าผลไม้ จังหวัดจันทบุรี ทั้งที่ทำการค้าผลไม้อยู่ ณ ตะเข็บชายแดนไทย - กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี และตามอำเภอต่าง ๆ ในจันทบุรี ได้รับการติดต่อจากผู้ประกอบการค้าชาวเวียดนามที่อยู่ในกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม สั่งซื้อผลไม้จากจันทบุรีทุกชนิดที่กำลังเริ่มสู่ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะนี้ โดยสั่งซื้อในปริมาณมากถึงวันละกว่า 100 ตันในระยะเริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตปีนี้ และสั่งซื้อมากขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดทั้งฤดูกาลเก็บเกี่ยวหรือตลอดกว่า 3 เดือน นับจากเดือนนี้เรื่อยไปถึงพฤษภาคม 2554
 
                จะเห็นว่าปริมาณการสั่งซื้อผลไม้ดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันนี้ในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า คำสั่งซื้อผลไม้จากกรุงฮานอย ในปีนี้มีมากกว่าทุกปี โดยในช่วงมีนาคม 2553ผู้ประกอบการค้าจากกรุงฮานอย สั่งซื้อผลไม้จันทบุรี เพียงวันละกว่า 50 ตันเท่านั้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามในช่วงเมษายน 2553 ผู้ประกอบการค้าจากกรุงฮานอย ได้สั่งซื้อผลไม้จันทบุรี ถึงวันละกว่า 1,000 ตัน
 
                ทั้งนี้ สำหรับเดือนเมษายน 2554 นี้ มีแนวโน้มว่า ผู้ประกอบการค้าจากกรุงฮานอย จะสั่งซื้อผลไม้จันทบุรีในปริมาณมากกว่าวันละกว่า 1,000 ตัน เนื่องจากได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการค้าผลไม้ชาวไทยแล้วว่าในตลอดเดือนเมษายน 2554 นี้ จะสั่งซื้อผลไม้ในปริมาณกว่าวันละกว่า 1,000 ตัน เพื่อส่งผลไม้จากจันทบุรีไปขายยังจีนโดยตรง และเป็นปีแรกที่เวียดนามจะส่งผลไม้ไทยไปขายแก่จีน แทนการสั่งซื้อเพียงเพื่อจำหน่ายเฉพาะในเวียดนามเท่านั้น
 
 
 
ที่มา : เนชั่นทันข่าว

Is this article useful?