TH EN
A A A

ไข้หวัดสุกรระบาดรัสเซีย

3 March 2554   
               เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หน่วยงานสัตวแพทย์รัสเซียได้รายงานต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ว่าพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดสุกร (Classical Swine Fever, CSF) ในพื้นที่ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรุง Moscow ติดกับชายแดนของเบลารุส โดยพบเชื้อไข้หวัดนี้ในสุกรป่า 9 ตัว
 
ที่มา : Pig Progress
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?