TH EN
A A A

รัฐ Assam อินเดียประกาศภายใน 3 ปีผลิตปลาพอบริโภค

2 February 2554   
               Nurjamal Sarkar รัฐมนตรีกระทรวงประมงกล่าวในงาน Assam Matsya Mahotsav ครั้งที่ 5 ว่า ภายใน 3 ปีรัฐ Assam ลดการนำเข้าปลา และจะผลิตปลาให้เพียงพอต่อความต้องการภายในรัฐ ซึ่งที่ผ่านมารัฐ Assam นำเข้าปลาจากที่อื่นเป็นจำนวนมาก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมารัฐ Assam สามารถผลิตปลาเพิ่มมากขึ้นจาก 18,148,000 ตันในปี 2549-2550 เป็น 19,032,000 ตันในปี 2550-2551  20,674,000 ตันในปี 2551-2552 และ 21,882,000 ตันในปี 2552-2553
               นาย Nurjamal Sarkar ยังกล่าวอีกว่าเป้าหมายการผลิตปลาในปี 2553-2554 อยู่ที่ 23,000,000 ตัน โดยปริมาณความต้องการปลาภายในประเทศอยู่ที่ 23,600,000 ตัน อนึ่งจากแผน11 ที่จัดสรรพื้นที่ทำประมงให้กับการทำฟาร์มประมง 6,080 เฮกตาร์ และระเบียบเพาะพันธุ์ปลาปี 2553 ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเพาะพันธุ์ปลา ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตประมงได้
 
 
ที่มา : The Fish Site
 
 
 
 

Is this article useful?