TH EN
A A A

แคนาดาออกแผนปฏิการการแปรรูปอาหาร

28 January 2554   
               แคนาดาได้ออกตีพิมพ์แผนปฏิบัติการเพื่อขยายภาคการแปรูปอาหารของประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาวิธีสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมเป้าหมายที่สำคัญ 4 ประการคือ เศรษฐกิจ การเข้าถึงตลาด วิทยาการ และระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
               ทั้งนี้ ในแผนฯ ดังกล่าวระบุแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมโครงการนำร่องสำหรับการค้าปลีกโดยเน้นที่อาหารแคนาดา โดยในร้านจำหน่ายอาหารจะระบุว่าเป็นอาหารแคนาดาผ่านแบนเนอร์ สัญลักษณ์ ป้ายที่ติด ณ แผงจำหน่ายอาหาร และใบปลิวในร้านค้าและทางออนไลน์
 
 
ที่มา : Food Production Daily
 
 
 
 
 

Is this article useful?