TH EN
A A A

พบเชื้อไข้หวัดนกในญี่ปุ่น

25 January 2554   
               เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554  ญี่ปุ่นได้รายนงานต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ว่าพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 สายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในนกป่าใน 2 จังหวัดของประเทศคือ Kagoshima และ Fukushima โดยที่จังหวัด Kagoshima พบนกกระเรียนหมวกขาว 5 ตัวตายที่อุทยาน Izumi Cranes ซึ่งอยู่บนเกาะคิวชูในวันที่ 18 ธันวาคม 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 ได้พบเป็ดเปีย 2 ตัวตายในโรงบำบัดน้ำ Toyoda-cho เมือง Koriyama จังหวัด Fukushima บนเกาะฮอนชู
 
 
ที่มา : The Poultry Site
 
 
 
 

Is this article useful?