TH EN
A A A

พบเชื้อไข้หวัดนกในพม่าครั้งแรก

25 January 2554   
               เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้รับแจ้งจากพม่าว่า พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในจังหวัดทางชายฝั่งตะวันตกของประเทศ ซึ่งเป็นการระบาดครั้งแรกของปี 2554
               การระบาดของเชื้อนี้ เริ่มเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 โดยพบไก่ในหมู่บ้าน Bumay- Letthamar จังหวัด Sittwe รัฐ Rakhine กว่า 500 ตัวตายจากไก่ทั้งหมด 800 ตัว ส่วนที่เหลืออีก 300 ตัวได้ถูกทำลายเรียบร้อยแล้ว โดยหมู่บ้านนี้มีฟาร์มเลี้ยงไก่อยู่ 8 แห่ง และมีฝูงไก่ทั้งหมดกว่า 5,000 ตัว ทั้งนี้ ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุของการระบาดครั้งนี้ได้
 
 
ที่มา : The Poultry Site
 
 
 
 
 

Is this article useful?