TH EN
A A A

แคนาดาจำกัดการใช้สาร Phthalate ในสินค้าของเล่นเด็ก

25 January 2554   
               เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 รัฐบาลแคนาดาออกกฎระเบียบจำกัดการใช้สาร phthalate 6 ชนิดในของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลเด็กบางชนิด โดยกำหนดให้มี 
               1. DEHP, DBP และ BBP ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม soft vinyl ในของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กทุกชนิด 
               2. DINP, DIDP และ DNOP ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม soft vinyl ในผลิตภัณฑ์เด็กที่คล้ายคลึงกันสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ ที่อาจจะนำ soft vinyl เข้าปากได้
 กฎระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2554 และหากฝ่าฝืนอาจต้องเสียค่าปรับถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
               อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีสาธารณสุขแคนาดา Leona Aglukkaq กล่าวว่า สารชนิดนี้ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพในทันทีทันใด แต่มีความกังวลว่าจะมีผลระยะยาวกับเด็กเมื่ออมหรือเคี้ยวพลาสติกที่มีสารนี้เข้าไป จากผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการได้รับสาร phthalate เพียงเล็กน้อยสามารถส่งผลเสียต่อการพัฒนาและพฤติกรรมของเด็กได้ 
               อนึ่งสาร Phthalate ใช้สำหรับการผลิต polyvinyl chloride ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่ง โดยใช้เป็น plasticizer ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น หรือใช้เป็นตัวยึดเกาะสีและกลิ่นในผลิตภัณฑ์หลายชนิด อาทิ น้ำหอม น้ำยาล้างเล็บ พื้นไวนิล ผงซักฟอก สารหล่อลื่น บรรจุภัณฑ์อาหาร สบู่ สี แชมพู ของเล่น น้ำยาปรับอากาศ ถุงพลาสติก
 
 
ที่มา : CBC News
 
 
 
 
 

Is this article useful?