TH EN
A A A

เกษตรกรฟิลิปปินส์ร้องรัฐฯ หยุดนำเข้าสินค้าเกษตร

19 January 2554   
               เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและสัตว์ปีกจังหวัด Pangasinan ของฟิลิปปินส์เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในปี 2554 เนื่องจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทำให้ความพยายามบรรลุเป้าหมายการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศหยุดชะงัก
               Rosendo So รองอธิบดีสมาคมผู้เลี้ยงสุกรและสัตว์ปีกกล่าวว่า ในขณะนี้ภาระราคาอาหารสัตว์ตกอยู่ที่ผู้เลี้ยงสัตว์ รัฐบาลจึงควรสนับสนุนภาคเกษตรกรรมให้บรรลุเป้าหมายการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ โดยฟิลิปปินส์นำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ข้าว เนื้อไก่ และเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2548 โดยตั้งแต่ปี 2548-2553 มีปริมาณนำเข้าเนื้อไก่เพียงอย่างเดียวเพิ่มขึ้นถึง 71% โดยปี 2553 รัฐบาลอนุญาตให้นำเข้าเนื้อไก่มากถึง 97,197,041 กิโลกรัม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึง 31%  นอกจากนั้นปริมาณการนำเข้าหมูในปี 2553 เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับปี 2552
 
 
 
ที่มา : Meat Trade News Daily
 
 
 
 
 

Is this article useful?