TH EN
A A A

เบลารุสระงับนำเข้าเนื้อสุกรรัสเซีย

18 January 2554   
               เบลารุสระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจากเมือง Leningrad Oblast ของรัสเซีย หลังพบสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์สุกร (African swine fever) ในเมืองดังกล่าว โดยเบลารุสห้ามนำเข้าสุกร หมูป่า เนื้อสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกร อาหารสุกร สารปรุงแต่งอาหารสัตว์ และเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการชำแหละ เก็บรักษาสุกร ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า มาตรการที่เบลารุสออกมานั้นเป็นมาตรการป้องกัน เนื่องจากเบลารุสไม่ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จากเมือง Leningrad Oblast 
               กรมโรคสัตว์สังกัดกระทรวงเกษตรและอาหารเบลารุสมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจัดทำแผนป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรในฟาร์มเพาะเลี้ยงสุกร และดูแลการขนส่ง จำหน่ายสุกรและเนื้อสุกรให้เข้มงวดขึ้น รวมไปถึงการจัดการขยะจากอาหารของร้านค้าบริเวณ Motor way
 
 
ที่มา : The Pig Site
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?