TH EN
A A A

ไทยเตรียมออกระเบียบควบคุมสารแต่งกลิ่นแมงดา

14 January 2554    4815
               หลังจากที่สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รับร้องเรียนจากสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานครว่า มีการนำวัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์กลิ่นแมงดามาทำน้ำพริกแมงดา เมื่อทำการตรวจสอบพบว่า สารดังกล่าวมีสารเคมีอันตรายปนเปื้อน และเมื่อทานเข้าไปจะทำให้ปวดท้อง เมื่อสัมผัสผิวหนังจะเกิดผื่นคัน และหากหยดลงบนกล่องโฟมจะทำให้โฟมละลาย
              นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแล สคบ. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้เลขาธิการ สคบ. และคณะกรรมการว่าด้วยฉลากพิจารณาออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก กำหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าควบคุมฉลาก โดยเร่งรัดให้ออกประกาศเป็นสินค้าควบคุมภายใน 30 วัน หลังจากนั้นหากพบว่ามีการฝ่าฝืน ผู้ผลิต ผู้สั่งหรือนำเข้า จำหน่ายในราชอาณาจักรจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่ผู้จำหน่ายสินค้าที่ควบคุมฉลาก แต่ไม่แสดงฉลาก หรือแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
 
ที่มา : ไทยโพสต์
 
 
 
 

Is this article useful?