TH EN
A A A

ระบุ...กุ้งไทยปีนี้ราคาดี

10 January 2554   
               ปี 2553 ไทยส่งออกกุ้งสู่ตลาดโลก (ตลาดสำคัญของกุ้งไทย คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป) ได้ถึง 640,000 ตัน (เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึง 14%) โดยจำแนกเป็นกุ้งขาว 635,000 ตัน กุ้งกุลาดำ 5,000 ตัน
 คุณสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย เผยถึงสถานการณ์ปี 2554 ว่า แม้แนวโน้มตลาดสหภาพยุโรปจะเพิ่มสูง แต่ไทยก็ยืนยันจะไม่ฉกฉวยด้วยการขยายการผลิต แต่จะเพียงมุ่งเน้นในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพิ่มคุณภาพ เพื่อให้ราคาดี มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
               ดังนั้นสมาคมกุ้งไทยจึงอยากให้ส่วนราชการและส่วนที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มเรื่องการป้องกันโรคระบาด พ่อแม่พันธุ์ ลูกพันธุ์ และผลิตภัณฑ์ ไม่ให้เข้ามาในประเทศเพราะจะเป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทย
               นอกจากนี้สมาคมฯ มีความเชื่อว่า ปี 2554 ราคากุ้งไทยน่าจะยังมีทิศทางที่ดีเชื่อมต่อจากปี 2553 ซึ่งเราผลิตกุ้งได้มาก เนื่องจากประเทศคู่แข่งสำคัญได้รับผลกระทบทำให้ผลผลิตเสียหาย แต่ก็ยังต้องลุ้นว่าประเทศเหล่านั้นจะฟื้นตัวได้หรือไม่ ถ้ายัง ก็จะเป็นโอกาสดีของกุ้งไทยในการส่งออก
               นิมิตหมายที่ดีอีกอย่างหนึ่ง คือ คนไทยหันมาบริโภคกุ้งขาวกันมากขึ้น อยู่ที่ประมาณ 5 ถึง 6 หมื่นตัน ถือเป็นแนวโน้มที่ดีมาก แม้ว่าปีนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้นหลายอย่าง โดยต้นปีถึงกลางปีมีการระบาดของโรคขี้ขาวในหลายพื้นที่ พอปลายปีเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะพายุดีเปรสชันในภาคใต้ ทั้งฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทำให้แหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งซึ่งส่วนใหญ่กว่า 90% เสียหายค่อนข้างมาก 
               นายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาอื่นๆ เช่น การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งเลี้ยงกุ้งที่สำคัญในภาคใต้ฝั่งอันดามัน อีก 17 บาทต่อวัน ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตมากนัก เนื่องจากการเลี้ยงกุ้งใช้แรงงานค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการแปรรูป อีกทั้งภูเก็ตส่วนใหญ่แล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าการประมง (เลี้ยงกุ้ง) ผู้ประกอบการจึงน่าจะปรับตัวได้
 
 
ที่มา : ไทยรัฐ
 
 
 

Is this article useful?