TH EN
A A A

เกษตรกรปศุสัตว์รัสเซียแบกรับราคาธัญพืชเลี้ยงสัตว์ไม่ไหว จำใจต้องทำลายสัตว์ทิ้ง

5 January 2554    4845
               คลื่นความร้อนและความแห้งแล้งในรัสเซียทำให้เกษตรกรหลายคนต้องจำใจทำลายฝูงปศุสัตว์ของตนเนื่องจากราคาธัญพืชเลี้ยงสัตว์สูงขึ้นเรื่อยๆ

               ความเสียหายจากการเก็บเกี่นสผลผลิตธัญพืชได้น้อยลงเป็นสาเหตุให้ให้รัฐบาลรัสเซียต้องยกเลิกการส่งออกธัญพืชเป็นการชั่วคราวเพื่อลดต้นของธัญพืชเลี้ยงสัตว์ที่ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่กลับดูเหมือนว่าไม่มีตลาดใดที่ใส่ใจราคาข้าวบาร์เลย์เลี้ยงสัตว์ในประเทศที่สูงขึ้นและเริ่มกลายเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ
 
               ปัจจุบันรัสเซียเตรียมนำเข้าธัญพืชเลี้ยงสัตว์สูงถึง 3 ล้านตันเพื่อพยุงการเก็บเกี่ยวผลผลิตในประเทศซึ่งลดลง 38% ซึ่งคาซัคสถาน ยูเครน และสหภาพยุโรปกำลังหารือกับรัสเซียเพื่อที่จะจำหน่ายธัญพืชซึ่งมีแนวโน้มจะเริ่มในปี 2554

               รัฐบาลรัสเซีย ซึ่งห้ามส่งออกธัญพืชตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2553 – กรกฎาคม 2554 ได้พึ่งพาการเพิ่มพื้นที่ปลูกธัญพืชฤดูใบไม้ผลิเพื่อชดเชยความเสียหายของพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งในฤดูหนาว
 
 
 
ที่มา : ABC

Is this article useful?