TH EN
A A A

มาเลเซียนำเข้าเนื้อวัวนิวซีแลนด์อีกครั้ง

28 December 2553   
               Othman Mustapha รองอธิบดีกรมพัฒนาอิสลามเปิดเผยว่าในเดือนมกราคม 2554 มาเลเซียจะนำเข้าเนื้อวัวจากนิวซีแลนด์อีกครั้ง หลังจากมาเลเซียได้ห้ามนำเข้าไปเมื่อสามปีที่แล้ว เนื่องมาจากพบว่าวัวจากฟาร์ม 16 แห่งของนิวซีแลนด์ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารฮาลาล โดยมาเลเซียกับนิวซีแลนด์ได้ทำบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 เพื่อให้การรับว่าฟาร์มวัวของนิวซีแลนด์ได้มาตรฐานฮาลาล
 
 
ที่มา : Halal Focus
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?