TH EN
A A A

เร่งกำจัดแมลงศัตรูทำลายสวนมะพร้าวใน 2 เดือน

28 December 2553   
               กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของบกลาง 80 ล้านบาท แก้ปัญหาแมลงศัตรูทำลายสวนมะพร้าวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน เกรงจะระบาดหนักในช่วงฤดูแล้ง
              นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ของบประมาณกลางจากสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 80 ล้านบาท เพื่อมาทำโครงการช่วยเหลือผู้ปลูกมะพร้าวที่เสียหายจากการระบาดของแมลงศัตรูพืชในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่เสียหาย 116,000 ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด ประมาณ 400,000 ไร่ ซึ่งเป็นการระบาดของแมลงดำหนาม และหนอนหัวดำมากที่สุด ส่วนที่เหลือเป็นการระบาดของหนอนพาราซ่า ด้วงแรด โดยจะเร่งกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้แบบปูพรมพร้อมกันทั้งจังหวัด ภายในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ เนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสม โดยจะใช้เครื่องบินเกษตร ที่ว่างจากภารกิจฝนหลวงมาบินโปรยสารกำจัดศัตรูพืช ขณะเดียวกัน ภาคพื้นดินก็จะเน้นกำจัดทำลายศัตรูพืชทุกระยะตั้งแต่ตัวดักแด้ ตัวหนอน และตัวเต็มวัย เพื่อให้หมดไปหรือลดความรุนแรงลง เนื่องจากหากเข้าสู่ฤดูแล้งการระบาดจะรุนแรงมากขึ้น และอาจทำให้พื้นที่ได้รับความเสียหายเพิ่ม หรือศัตรูพืชเหล่านี้อาจไปทำลายพืชตระกูลปาล์มอื่นๆ เพิ่มเติม
 
ที่มา : สำนักข่าวไทย
 
 
 

Is this article useful?