TH EN
A A A

เม็กซิโกออกข้อกำหนดนม

26 December 2553   
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เม็กซิโกแจ้งเวียนต่อประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องข้อกำหนดสินค้าและบริการเรื่องนม สูตรนม ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากนม วิธีการทดสอบซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากประกาศใน Official Journal
 
ที่มา : มกอช.
 
 
 
 

Is this article useful?