TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ยกเลิกการห้ามจับ Shellfish

20 December 2553   
               เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรสัตว์น้ำและประมงฟิลิปปินส์ (BFAR) ระบุว่า BFAR ได้ยกเลิกการห้ามจับและบริโภค shellfish ใน 8 เมืองของจังหวัด Batann หลังจากที่ได้ประกาศห้ามไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 โดย BFAR ได้อนุญาตให้ทั้ง 8 เมือง ซึ่งได้แก่ เมือง Mariveles Limay Orion Balanga Pilar Orani Abucay และเมือง Samal ให้จับ จำหน่าย และบริโภค Shellfish ได้ซึ่งการยกเลิกครั้งนี้เป็นผลมาจาก BFAR ได้รับแจ้งแล้วว่าชายฝั่งของจังหวัด Bataan ปราศจากปรากฏการณ์สารพิษ red tide แล้ว และหอยแมลงภู่ทอดและหอยนางรมปลอดภัยสำหรับการบริโภคแล้ว
ที่มา : FIS

Is this article useful?