TH EN
A A A

ยอดจำหน่ายไก่เพิ่ม ไก่งวงลดในสหราชอาณาจักร

7 March 2550   
              เมื่อเกิดการระบาดของไข้หวัดนกในสหราชอาณาจักรผู้บริโภคหันไปบริโภคเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อวัว  เนื้อแกะ  อย่างไรก็ตามเนื้อไก่ได้รับผลกระทบไม่มากนัก  เมื่อดูจากสถิติปรากฏว่ายังเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ 3%  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า  แต่ยอดจำหน่ายเนื้อไก่งวงสดลดลงถึง  33%   การลดลงของยอดจำหน่ายไก่งวงเป็นไปทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้   สำหรับยอดจำหน่ายที่ยอร์คไชร์กับสก๊อตแลนด์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

อ้างอิงจาก : World poultry

Is this article useful?