TH EN
A A A

เกาหลีใต้เตรียมคุมเข้มโฆษณา junk food

6 March 2550   
              เกาหลีใต้เตรียมคุมเข้มการโฆษณาอาหาร junk food หรืออาหารขยะ fast food   หรืออาหารจานด่วน และน้ำอัดลม เพื่อแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในหมู่เยาวชนเกาหลีใต้ชุดมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เกาหลีใต้(KFDA)ประกาศนี้ครอบคลุมการประกาศ  “Green food zone” ในพื้นที่โรงเรียนและอาณาบริเวณซึ่งจะมีการควบคุมไม่ให้มีการจำหน่ายอาหารขยะทั้งหลายและน้ำอัดลมด้วย

             Lee Chang joon  หัวหน้าของทบวงความปลอดภัยด้านอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของเกาหลีใต้ระบุว่า  ในปี 2549 ประมาณ  15% ของเยาวชนเกาหลีใต้ที่อายุต่ำกว่า 19 เป็นโรคอ้วน  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากถึง 60% จากปี 2541 ซึ่งถือเป็นอัตราเพิ่มที่สูงกว่าในสหรัฐฯ

              ภายใต้กฎหมายที่จะมีผลบังคับใช้ปีนี้จะห้ามโฆษณาอาหารประเภทดังกล่าวทางทีวีและอินเตอร์เน็ต
 และจากปี 2553 ห้ามโฆษณาอาหารที่มีไขมัน น้ำตาลและเกลือสูงทางทีวีก่อน 3 ทุ่ม


อ้างอิงจาก : AFP

Is this article useful?