TH EN
A A A

ญี่ปุ่นเตรียมตรวจสอบที่มาเนื้อวัวด้วย DNA

16 December 2553   
               กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น ตัดสินใจใช้การทดสอบ DNA ในเนื้อวัวเพื่อตรวจสอบว่าเนื้อวัวผลิตในญี่ปุ่นหรือมาจากต่างประเทศ การทดสอบดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากคณะนักวิจัยในเมืองโกเบ 
               ศาตราจารย์ Hideyuki Mannen ผู้นำคณะนักวิจัยกล่าวว่า วิธีดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ใช้ DNA เพื่อหาแหล่งที่มาของเนื้อวัว และคาดว่าการทดสอบจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2554
               คณะนักวิจัยได้ทำการวิจัยเพื่อแยกแยะรูปแบบ DNA ที่แตกต่างกันระหว่างของวัวที่เลี้ยงในญี่ปุ่น และที่มาจากออสเตรเลียและสหรัฐฯ ซึ่งเป็น 2 ประเทศผู้ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่ที่สุด หลังจากที่ทางคณะนักวิจัยได้ทดสอบวิธีใหม่นี้กับวัวญี่ปุ่น 400 ตัว วัวออสเตรเลีย 278 ตัว และวัวสหรัฐฯ  107 ตัว คณะนักวิจัยก็สามารถทดสอบได้ถูกต้อง 100% ถึงที่มาของวัวเหล่านี้
               ทั้งนี้ วิธีตรวจสอบที่มาของวัวด้วย DNA จะช่วยป้องกันการติดฉลากเนื้อวัวที่ปลอมต้นกำเนิด ซึ่งญี่ปุ่นประสบปัญหาฉลากปลอมจำนวนมากช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากความต้องการเนื้อวัวที่ผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการจึงนำเอาเนื้อวัวที่ผลิตต่างประเทศมาติดฉลากว่าผลิตในญี่ปุ่นในปี 2545 ท่ามกลางความหวาดกลัวโรควัวบ้า
ที่มา : Meat Trade News Daily

Is this article useful?